top of page
  • TAP PRO

【買樓必睇】2023年漏水回顧|漏水專家TAPPRO

相信今年樓價跌咗20%大家都有機會上車!想買樓嘅就要睇一睇!


我哋做咗個2023年最多漏水嘅回顧,無論係屋區定係屋苑都要講返俾大家聽邊一度最多漏水。俾大家留意一下漏水嘅問題。


因為漏水可大可小,少則改個廁所,大則要換過部升降機。


最緊要就係買樓前知道有咩風險?同埋有冇漏水?
今年最多漏水就係荃灣區之後就到元朗,同埋九龍區. 東區就第三
而搵得我哋最多嘅屋苑就係 麗晶花園 之後就到 第一城, 欣榮花園 黃埔花園

麗城花園 都有好多唔同嘅個案.


所以大家如果喺呢啲屋苑或者區域買樓就要小心啲, 查清楚有冇漏水先好買。

1 次查看0 則留言
bottom of page