top of page

【 漏水小知識 】 搵咗鄭律師 | 講法律上漏水有要注意?


漏水就等於漏財,就算而家冇影響到隔籬鄰舍遲早都會影響到佢哋。 今日我哋搵咗鄭律師上嚟同我哋傾一傾漏水嘅問題,買二手樓遇到化妝樓,新樓入伙有漏水, 同埋做工程時阻到其他人嘅問題, 全部我哋都搵咗鄭律師了解一下,呢啲問題喺法律個層面上有咩可以做到?36 次查看0 則留言

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page